สิ่งช่วยศึกษา
แท่น, แท่นบูชา


แท่น, แท่นบูชา

โครงสร้างหนึ่งที่ใช้สำหรับการพลีบูชา, การถวายบูชา, และการนมัสการ.