สิ่งช่วยศึกษา
บาเบล, บาบิโลน


บาเบล, บาบิโลน

เมืองหลวงของบาบิโลเนีย.

บาเบลก่อตั้งโดยนิมโรดและเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในแผ่นดินเมโสโปเตเมีย, หรือชินาร์ (ปฐก. ๑๐:๘–๑๐). พระเจ้าทรงทำให้ภาษาต่าง ๆ สับสนในเวลาที่ผู้คนกำลังสร้างหอบาเบล (ปฐก. ๑๑:๑–๙; อีเธอร์ ๑:๓–๕, ๓๓–๓๕). ต่อมาบาบิโลนกลายเป็นเมืองหลวงของเนบูคัดเนสซาร์. เขาสร้างเมืองใหญ่โตโอฬารซึ่งยังมีซากปรักหักพังหลงเหลืออยู่. บาบิโลนกลายเป็นเมืองที่ชั่วร้ายมากและนับแต่นั้นมาเป็นสัญลักษณ์ความชั่วร้ายของโลก.