สิ่งช่วยศึกษา
ออมไน


ออมไน

ผู้เก็บรักษาบันทึกชาวนีไฟในพระคัมภีร์มอรมอนที่เขียนราว ๓๖๑ ปีก่อนคริสตกาล (เจรอม ๑:๑๕; ออมไน ๑:๑–๓).

หนังสือของออมไน

หนังสือที่แปลจากแผ่นจารึกเล็กของนีไฟในพระคัมภีร์มอรมอน. หนังสือดังกล่าวมีบทเดียว, ซึ่งบรรจุเรื่องราวของสงครามในบรรดาชาวนีไฟและชาวเลมัน. ออมไนเขียนเพียงสามข้อแรกของหนังสือ. จากนั้นก็มอบแผ่นจารึกต่อ ๆ กันมาตั้งแต่อเมรัน, เคมิช, อบินาดัม, และสุดท้ายคืออแมลิไค. อแมลิไคมอบแผ่นจารึกให้กษัตริย์เบ็นจามิน, กษัตริย์แห่งเซราเฮ็มลา.