สิ่งช่วยศึกษา
ต้นมะกอก


ต้นมะกอก

ต้นไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในอิสราเอลและเป็นทรัพยากรการเกษตรที่สำคัญในแผ่นดินของพระคัมภีร์ไบเบิล. เป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อให้ได้ไม้, ผล, และน้ำมันของมัน. พระคัมภีร์มักใช้ต้นมะกอกเป็นสัญลักษณ์ของเชื้อสายแห่งอิสราเอล.