สิ่งช่วยศึกษา
นาธัน
ก่อนหน้า ถัดไป

นาธัน

ศาสดาพยากรณ์ในภาคพันธสัญญาเดิมในสมัยกษัตริย์ดาวิด. เมื่อดาวิดเสนอที่จะสร้างพระวิหารแด่พระเจ้า, พระเจ้าทรงแนะนำนาธันให้บอกดาวิดว่าท่านต้องไม่สร้างพระวิหาร. นอกจากนี้นาธันยังตำหนิดาวิดที่เป็นสาเหตุแห่งความตายของอุรีอาห์, นักรบคนหนึ่งของท่าน, และรับบัทเชบา, ภรรยาของอุรีอาห์เป็นของตน (๒ ซมอ. ๑๒:๑–๑๕; คพ. ๑๓๒:๓๘–๓๙). ศาโดก, พร้อมกับนาธัน, เจิมซาโลมอนบุตรของดาวิดเป็นกษัตริย์ (๑ พกษ. ๑:๓๘–๓๙, ๔๕).