สิ่งช่วยศึกษา
ขยันหมั่นเพียร (ความ)
ก่อนหน้า ถัดไป

ขยันหมั่นเพียร (ความ)

ความพากเพียรอย่างองอาจ, เสมอต้นเสมอปลาย, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับใช้พระเจ้าและเชื่อฟังพระคำของพระองค์.