สิ่งช่วยศึกษา
นินทา, นินทาว่าร้าย (การ)
ก่อนหน้า ถัดไป

นินทา, นินทาว่าร้าย (การ)

การเล่าข้อเท็จจริงหรือข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบุคคลนั้น.