สิ่งช่วยศึกษา
รักษา, รักษาให้หาย (การ)


รักษา, รักษาให้หาย (การ)

ทำให้หายดีหรือมีสุขภาพดีอีกครั้ง, ทั้งทางร่างกายและทางวิญญาณ. พระคัมภีร์มีตัวอย่างมากมายของการรักษาอย่างน่าอัศจรรย์โดยพระเจ้าและผู้รับใช้ของพระองค์.