สิ่งช่วยศึกษา
อารมาเกดโดน


อารมาเกดโดน

ชื่อ อารมาเกดโดน มาจากคำฮีบรู ฮาร์ เมกิดโดน, หมายถึง “ภูเขาเมกิดโด.” หุบเขาเมกิดโดอยู่ในภูมิภาคทางตะวันตกของที่ราบเอสดราเอลอน, ห้าสิบไมล์ (แปดสิบกิโลเมตร) เหนือเยรูซาเล็ม, และเป็นสถานที่ทำสงครามครั้งสำคัญ ๆ มากมายในสมัยพันธสัญญาเดิม. การต่อสู้ครั้งใหญ่และครั้งสุดท้ายซึ่งจะเกิดขึ้นใกล้เวลาการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้าเรียกว่าสงครามอารมาเกดโดนเพราะสงครามนี้จะเริ่มต้นในบริเวณเดียวกัน (ดู อสค. ๓๙:๑๑; ศคย. ๑๒–๑๔, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ๑๒:๑๑; วว. ๑๖:๑๔–๒๑.)