สิ่งช่วยศึกษา
พระเมษบาล


พระเมษบาล

ในเชิงสัญลักษณ์หมายถึง, บุคคลที่ดูแลลูก ๆ ของพระเจ้า.