สิ่งช่วยศึกษา
พระเมษบาล
ก่อนหน้า ถัดไป

พระเมษบาล

ในเชิงสัญลักษณ์หมายถึง, บุคคลที่ดูแลลูก ๆ ของพระเจ้า.