สิ่งช่วยศึกษา
อัลฟาและโอเมกา


อัลฟาและโอเมกา

อัลฟาเป็นอักษรตัวแรกในพยัญชนะกรีก; โอเมกาเป็นอักษรตัวสุดท้าย. ทั้งสองคำเป็นชื่อที่ถวายแด่พระเยซูคริสต์และใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงว่าพระคริสต์ทรงเป็นทั้งปฐมและอวสานของการสร้างทั้งปวง (วว. ๑:๘; คพ. ๑๙:๑).