สิ่งช่วยศึกษา
อูริมและทูมมิม


อูริมและทูมมิม

เครื่องมือที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้เพื่อช่วยให้มนุษย์ได้รับการเปิดเผยและแปลภาษาต่าง ๆ. ในภาษาฮีบรูคำนี้หมายถึง “แสงสว่างและความสมบูรณ์แบบ.” อูริมและทูมมิมประกอบด้วยหินสองก้อนในคันโค้งเงินและบางครั้งใช้กับแผ่นทับทรวง (คพ. ๑๗:๑; จส—ป ๑:๓๕, ๔๒, ๕๒). แผ่นดินโลกจะกลายเป็นอูริมและทูมมิมอันยิ่งใหญ่ในสภาพที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและเป็นอมตะ (คพ. ๑๓๐:๖–๙).