สิ่งช่วยศึกษา
โคลอบ


โคลอบ

ดาวดวงที่อยู่ใกล้กับพระราชบัลลังก์ของพระผู้เป็นเจ้ามากที่สุด (อับรา. ๓:๒–๓, ๙).