สิ่งช่วยศึกษา
โคลอบ
ก่อนหน้า ถัดไป

โคลอบ

ดาวดวงที่อยู่ใกล้กับพระราชบัลลังก์ของพระผู้เป็นเจ้ามากที่สุด (อับรา. ๓:๒–๓, ๙).