สิ่งช่วยศึกษา
รัศมีภาพ
ก่อนหน้า ถัดไป

รัศมีภาพ

ในพระคัมภีร์, รัศมีภาพมักจะหมายถึงแสงสว่างของพระผู้เป็นเจ้าและความจริง. อาจหมายถึงการสรรเสริญหรือให้เกียรติและหมายถึงสภาพบางอย่างของชีวิตนิรันดร์หรือหมายถึงรัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้า.