สิ่งช่วยศึกษา
เข้าใจ (ความ)


เข้าใจ (ความ)

การได้ความรู้หรือสำเหนียกความหมายของความจริงบางอย่าง, รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้นั้นกับชีวิต.