สิ่งช่วยศึกษา
โคริแอนทะเมอร์
ก่อนหน้า ถัดไป

โคริแอนทะเมอร์

ในพระคัมภีร์มอรมอน, กษัตริย์คนหนึ่งของชาวเจเร็ดและผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของชนชาติเจเร็ด.