สิ่งช่วยศึกษา
โคริแอนทะเมอร์


โคริแอนทะเมอร์

ในพระคัมภีร์มอรมอน, กษัตริย์คนหนึ่งของชาวเจเร็ดและผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของชนชาติเจเร็ด.