สิ่งช่วยศึกษา
พักผ่อน, สถานพักผ่อน


พักผ่อน, สถานพักผ่อน

การดื่มด่ำในสันติและเป็นอิสระจากความวิตกกังวลและความยุ่งเหยิง. พระเจ้าทรงสัญญาว่าผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของพระองค์จะได้รับการพักผ่อนเช่นนั้นในช่วงชีวิตนี้. พระองค์ทรงเตรียมสถานพักผ่อนให้พวกเขาในชีวิตหน้าด้วย.