สิ่งช่วยศึกษา
รัศมีภาพทีเลสเชียล
ก่อนหน้า ถัดไป

รัศมีภาพทีเลสเชียล

ระดับต่ำสุดของรัศมีภาพสามระดับซึ่งผู้คนจะพำนักหลังจากการพิพากษาครั้งสุดท้าย.