สิ่งช่วยศึกษา
รัศมีภาพทีเลสเชียล


รัศมีภาพทีเลสเชียล

ระดับต่ำสุดของรัศมีภาพสามระดับซึ่งผู้คนจะพำนักหลังจากการพิพากษาครั้งสุดท้าย.