สิ่งช่วยศึกษา
นิโคเดมัส


นิโคเดมัส

ในภาคพันธสัญญาใหม่, ขุนนางผู้ชอบธรรมของชาวยิว (น่าจะมาจากซานเฮดริน) และเป็นฟาริสี (ยอห์น ๓:๑).