สิ่งช่วยศึกษา
ธงแห่งเสรีภาพ


ธงแห่งเสรีภาพ

ผืนธงที่ชูขึ้นโดยโมโรไน, ผู้บัญชาการเหล่าทัพของชาวนีไฟในพระคัมภีร์มอรมอน. โมโรไนทำธงผืนนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนชาวนีไฟปกป้องศาสนา, อิสรภาพ, สันติภาพ, และครอบครัวของพวกเขา.