สิ่งช่วยศึกษา
คำแถลงนโยบาย


คำแถลงนโยบาย

ข้อประกาศอย่างเป็นทางการโดยประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ เมื่อ ค.ศ. ๑๘๙๐ ซึ่งระบุชัดเจนว่าศาสนจักรและสมาชิกยอมต่อกฎของแผ่นดินและไม่แต่งภรรยาหลายคนอีกต่อไป (คพ. ขก.—๑). ประธานวูดรัฟฟ์ออกคำแถลงนโยบายหลังจากมีนิมิตและการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า.