สิ่งช่วยศึกษา
กิเดียน (พระคัมภีร์มอรมอน)


กิเดียน (พระคัมภีร์มอรมอน)

ผู้นำชาวนีไฟผู้ซื่อสัตย์.