สิ่งช่วยศึกษา
กิเดียน (พระคัมภีร์มอรมอน)
ก่อนหน้า ถัดไป

กิเดียน (พระคัมภีร์มอรมอน)

ผู้นำชาวนีไฟผู้ซื่อสัตย์.