สิ่งช่วยศึกษา
ยูดา


ยูดา

ในภาคพันธสัญญาใหม่, หนึ่งในพี่น้องของพระเยซูและน่าจะเป็นผู้เขียนจดหมายของท่านยูดา (มธ. ๑๓:๕๕; ยูดา ๑:๑).

จดหมายของท่านยูดา

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยจดหมายจากยูดาถึงวิสุทธิชนบางคนที่กำลังอ่อนแอในศรัทธา. คนที่อยู่ในบรรดาพวกเขาทำให้พวกเขาอ่อนแอซึ่งคนเหล่านี้อ้างว่าตนเป็นชาวคริสต์แต่ถือปฏิบัติการนมัสการศาสนานอกรีตอันไร้ศีลธรรมและอ้างว่าได้รับยกเว้นจากการเชื่อฟังกฎศีลธรรม. ยูดาต้องการปลุกเร้าวิสุทธิชนให้ตระหนักในอันตรายทางวิญญาณของพวกเขาและกระตุ้นให้พวกเขายังคงซื่อสัตย์ต่อไป.

ข้อความที่โดดเด่นบางข้อในยูดาคือข้อ ๖, ซึ่งบรรยายถึงสงครามในสวรรค์และการขับลูซิเฟอร์กับเหล่าเทพของเขาออกไปจากสภาพก่อนเกิดนั้น (อับรา. ๓:๒๖–๒๘), และข้อ ๑๔–๑๕, ซึ่งอ้างอิงถึงคำพยากรณ์ที่เอโนคให้ไว้.