สิ่งช่วยศึกษา
โรงเรียนศาสดาพยากรณ์


โรงเรียนศาสดาพยากรณ์

ในเคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ (สหรัฐอเมริกา), ช่วงฤดูหนาว ค.ศ. ๑๘๓๒–๑๘๓๓, พระเจ้าทรงบัญชาโจเซฟ สมิธให้จัดตั้งโรงเรียนโดยมีจุดประสงค์เพื่ออบรมพี่น้องชายในทุกเรื่องเกี่ยวกับพระกิตติคุณและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า. ผู้นำของศาสนจักรในสมัยแรกหลายคนมาจากโรงเรียนนี้. โรงเรียนศาสดาพยากรณ์หรือโรงเรียนเอ็ลเดอร์อีกแห่งหนึ่งดำเนินงานโดยพาร์ลีย์ พี. แพรทท์ในเทศมณฑลแจ็คสัน, รัฐมิสซูรี (คพ. ๙๗:๑–๖). โรงเรียนคล้าย ๆ กันนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากวิสุทธิชนอพยพไปตะวันตก; แต่, ในไม่ช้าก็ปิดดำเนินการ. ปัจจุบันการสอนพระกิตติคุณทำกันในบ้าน, โควรัมฐานะปุโรหิต, และองค์การช่วยต่าง ๆ, ตลอดจนผ่านโรงเรียนของศาสนจักร ชั้นเรียนเซมินารี และชั้นเรียนสถาบันศาสนา.