สิ่งช่วยศึกษา
สนับสนุนผู้นำศาสนจักร (การ)
ก่อนหน้า ถัดไป

สนับสนุนผู้นำศาสนจักร (การ)

การให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนผู้รับใช้ในตำแหน่งผู้นำศาสนจักรทั้งในระดับสามัญและระดับท้องถิ่น.