สิ่งช่วยศึกษา
เอซาว


เอซาว

ในภาคพันธสัญญาเดิม, บุตรคนโตของอิสอัคกับเรเบคาห์และฝาแฝดกับยาโคบ. พี่น้องสองคนนี้เป็นคู่แข่งกันตั้งแต่เกิด (ปฐก. ๒๕:๑๙–๒๖). ลูกหลานของเอซาว, ชาวเอโดม, และลูกหลานของยาโคบ, ชาวอิสราเอล, กลายเป็นประชาชาติคู่แข่งกัน (ปฐก. ๒๕:๒๓).