สิ่งช่วยศึกษา
เอสเธอร์


เอสเธอร์

สตรีนางหนึ่งซึ่งมีศรัทธาอันแรงกล้าและเป็นบุคคลสำคัญในหนังสือเอสเธอร์.

หนังสือเอสเธอร์

หนังสือเล่มหนึ่งในภาคพันธสัญญาเดิมซึ่งมีเรื่องราวความองอาจกล้าหาญของราชินีเอสเธอร์ในการช่วยผู้คนของนางให้รอดจากความพินาศ.

บทที่ ๑–๒ เล่าถึงการที่เอสเธอร์, หญิงชาวยิวและบุตรสาวบุญธรรมของชายชาวยิวคนหนึ่งชื่อโมรเดคัย, ได้รับเลือกเป็นราชินีแห่งเปอร์เซียเนื่องจากความงามของนาง. บทที่ ๓ อธิบายว่าฮามาน, หัวหน้าขุนนางในราชสำนักของกษัตริย์, เกลียดชังโมรเดคัยและได้รับประกาศิตให้ฆ่าผู้คนชาวยิวทั้งหมด. บทที่ ๔–๑๐ เล่าถึงการที่เอสเธอร์, ยอมเสี่ยงชีวิตของตนเอง, เปิดเผยเชื้อชาติของนางแก่กษัตริย์และได้รับคำสั่งยกเลิกประกาศิตดังกล่าว.