สิ่งช่วยศึกษา
สูงส่ง (ความ)


สูงส่ง (ความ)

สภาวะสูงสุดของความสุขและรัศมีภาพในอาณาจักรซีเลสเชียล.