สิ่งช่วยศึกษา
สูงส่ง (ความ)
ก่อนหน้า ถัดไป

สูงส่ง (ความ)

สภาวะสูงสุดของความสุขและรัศมีภาพในอาณาจักรซีเลสเชียล.