สิ่งช่วยศึกษา
เจเร็ด
ก่อนหน้า ถัดไป

เจเร็ด

ผู้นำในพระคัมภีร์มอรมอนผู้ที่, พร้อมกับพี่ชายท่าน, นำผู้คนกลุ่มหนึ่งออกจากหอบาเบลไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้ในซีกโลกตะวันตก (อีเธอร์ ๑:๓๓–๒:๑).