สิ่งช่วยศึกษา
โกลิอัท


โกลิอัท

ในภาคพันธสัญญาเดิม, คนยักษ์ฟีลิสเตียซึ่งท้ารบกับกองทัพอิสราเอล. ดาวิดรับคำท้าและฆ่าเขาด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า (๑ ซมอ. ๑๗).