สิ่งช่วยศึกษา
โกลิอัท
ก่อนหน้า ถัดไป

โกลิอัท

ในภาคพันธสัญญาเดิม, คนยักษ์ฟีลิสเตียซึ่งท้ารบกับกองทัพอิสราเอล. ดาวิดรับคำท้าและฆ่าเขาด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า (๑ ซมอ. ๑๗).