สิ่งช่วยศึกษา
ดามัสกัส


ดามัสกัส

เมืองโบราณของซีเรีย.

ดามัสกัสตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ริมทะเลทรายและชุ่มชื้นด้วยน้ำจากแม่น้ำบาราดา. มีการกล่าวถึงเมืองนี้บ่อย ๆ ในพระคัมภีร์ (เริ่มที่ ปฐก. ๑๕:๒). เปาโลอยู่ระหว่างการเดินทางไปดามัสกัสเมื่อพระเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ทรงปรากฏต่อเขา (กิจการ ๙:๑–๒๗; ๒๒:๕–๑๖; ๒๖:๑๒–๒๐; ๒ คร. ๑๑:๓๒–๓๓).