สิ่งช่วยศึกษา
สมิธ, โจเซฟ เอฟ.


สมิธ, โจเซฟ เอฟ.

ประธานคนที่หกของศาสนจักร; บุตรคนเดียวของไฮรัมและแมรี ฟิลดิงก์ สมิธ. ท่านเกิดวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๓๘ และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๑๘.