สิ่งช่วยศึกษา
มั่วสุมลับ (การ)


มั่วสุมลับ (การ)

กลุ่มคนที่ให้สัตย์สาบานต่อกันว่าจะดำเนินการให้บรรลุจุดประสงค์ที่ชั่วร้ายของกลุ่ม.