สิ่งช่วยศึกษา
นอบน้อม (ความ), อ่อนน้อมถ่อมตน (ความ)
ก่อนหน้า ถัดไป

นอบน้อม (ความ), อ่อนน้อมถ่อมตน (ความ)

การทำให้เป็นคนอ่อนโยนและสอนได้, หรือสภาพของการเป็นคนอ่อนโยนและสอนได้. ความอ่อนน้อมถ่อมตนรวมถึงการรู้ว่าเราพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าและปรารถนาที่จะยอมตนต่อพระประสงค์ของพระองค์.