สิ่งช่วยศึกษา
แบบฉบับ, รูปแบบ
ก่อนหน้า ถัดไป

แบบฉบับ, รูปแบบ

ต้นแบบที่บุคคลสามารถทำตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์บางอย่าง. ในพระคัมภีร์, แบบฉบับ โดยทั่วไปหมายถึงแบบอย่างให้ดำเนินชีวิตตามหรือแบบสำหรับการสร้างบางสิ่งบางอย่าง.