สิ่งช่วยศึกษา
มงกุฎ


มงกุฎ

เครื่องประดับรูปวงกลมซึ่งผู้ปกครองดินแดนสวมบนศีรษะ. มงกุฎสามารถเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจซีเลสเชียล, อำนาจการปกครองซีเลสเชียล, และความเป็นพระผู้เป็นเจ้า. ผู้ที่อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ด้วยการรักษาพระบัญญัติทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้าจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตนิรันดร์. (ดู คพ. ๒๐:๑๔; โมเสส ๗:๕๖; จส—ม ๑:๑.)