สิ่งช่วยศึกษา
โซรัม, โซรัม (ชาว)


โซรัม, โซรัม (ชาว)

ในพระคัมภีร์มอรมอน, คนรับใช้ของเลบันผู้มายังแผ่นดินที่สัญญาไว้พร้อมกับนีไฟและลีไฮ (๑ นี. ๔:๓๑–๓๘). เนื่องจากความซื่อสัตย์ของโซรัม, ลีไฮจึงให้พรเขาพร้อมบุตรทั้งหลายของลีไฮเอง (๒ นี. ๑:๓๐–๓๒). ผู้สืบตระกูลของเขาเป็นที่รู้จักในชื่อชาวโซรัม (เจคอบ ๑:๑๓).