สิ่งช่วยศึกษา
ความคิด, ความนึกคิด, จิตใจ
ก่อนหน้า ถัดไป

ความคิด, ความนึกคิด, จิตใจ

ความสามารถทางความคิด; พลังอันมีสติของความคิด.