สิ่งช่วยศึกษา
ความคิด, ความนึกคิด, จิตใจ


ความคิด, ความนึกคิด, จิตใจ

ความสามารถทางความคิด; พลังอันมีสติของความคิด.