สิ่งช่วยศึกษา
รับใช้ (การ)


รับใช้ (การ)

ให้การดูแลหรือทำงานเพื่อประโยชน์ของพระผู้เป็นเจ้าและผู้อื่น. เมื่อเรารับใช้ผู้อื่น, ก็เท่ากับเรารับใช้พระผู้เป็นเจ้าด้วย.