สิ่งช่วยศึกษา
ไม่ชอบธรรม (ความ)


ไม่ชอบธรรม (ความ)

ชั่วร้าย, อธรรม; คนที่ไม่รักพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งต่าง ๆ ของพระผู้เป็นเจ้าและคนที่ไม่สนับสนุนอุดมการณ์ของพระองค์.