สิ่งช่วยศึกษา
ข่มเหง (การ)
ก่อนหน้า ถัดไป

ข่มเหง (การ)

การทำให้คนอื่น ๆ ต้องทุกข์ทรมานแสนสาหัสหรือเจ็บปวดเนื่องด้วยความเชื่อหรือสถานะทางสังคมของพวกเขา; รังควานหรือกดขี่ให้เดือดร้อน.