สิ่งช่วยศึกษา
อาหับ


อาหับ

ในภาคพันธสัญญาเดิม, หนึ่งในบรรดากษัตริย์ที่ชั่วร้ายและมีอำนาจมากที่สุดคนหนึ่งของอิสราเอลตอนเหนือ. เขาแต่งงานกับเยเซเบล, เจ้าหญิงชาวไซดอน, ซึ่งด้วยอิทธิพลของนางจึงเกิดการสถาปนาให้นมัสการพระบาอัลและพระอัชทาโรทในอิสราเอล (๑ พกษ. ๑๖:๒๙–๓๓; ๒ พกษ. ๓:๒) และมุ่งกระทำการล้มล้างศาสดาพยากรณ์และการนมัสการพระเยโฮวาห์ (๑ พกษ. ๑๘:๑๓).