สิ่งช่วยศึกษา
ซีซาร์


ซีซาร์

ในภาคพันธสัญญาใหม่, จักรพรรดิโรมันบางคนเป็นที่รู้จักในชื่อนี้. ชื่อนี้ใช้ในพระคัมภีร์เป็นสัญลักษณ์ถึงการปกครองหรืออำนาจทางโลก.