สิ่งช่วยศึกษา
ทำ (ชำระ) ให้บริสุทธิ์ (การ)


ทำ (ชำระ) ให้บริสุทธิ์ (การ)

กระบวนการทำให้เป็นอิสระจากบาป, บริสุทธิ์, สะอาด และศักดิ์สิทธิ์ผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ (โมเสส ๖:๕๙–๖๐).