สิ่งช่วยศึกษา
ละทิ้งความเชื่อ (การ)


ละทิ้งความเชื่อ (การ)

การที่บุคคล, ศาสนจักร, หรือประชาชาติทั้งสิ้นหันหลังให้ความจริง.

การละทิ้งความเชื่อทั่วไป

การละทิ้งความเชื่อของศาสนาคริสต์สมัยเริ่มแรก