สิ่งช่วยศึกษา
ไซรัส


ไซรัส

ในภาคพันธสัญญาเดิม, กษัตริย์แห่งเปอร์เซียซึ่งทำให้คำพยากรณ์ของอิสยาห์เกิดสัมฤทธิผล (๒ พศด. ๓๖:๒๒–๒๓; อสย. ๔๔:๒๘; ๔๕:๑) โดยการยอมให้ชาวยิวกลับไปเยรูซาเล็มเพื่อสร้างพระวิหารขึ้นใหม่, ดังนั้นการเป็นเชลยของบาบิโลนจึงสิ้นสุดลงบางส่วน. คำพยากรณ์ของอิสยาห์ให้ไว้ประมาณ ๑๘๐ ปีก่อนที่กษัตริย์จะทำเช่นนั้น.