สิ่งช่วยศึกษา
เสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ (การ)


เสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ (การ)

ในตอนต้นของยุคมิลเลเนียม, พระคริสต์จะเสด็จกลับมายังแผ่นดินโลก. เหตุการณ์นี้จะเป็นเครื่องหมายของการยุติการทดสอบมนุษย์บนโลกนี้. คนชั่วจะถูกนำออกไปจากแผ่นดินโลกและคนชอบธรรมจะทรงรับขึ้นไปในเมฆขณะชำระล้างแผ่นดินโลก. แม้จะไม่มีมนุษย์คนใดรู้แน่นอนว่าพระคริสต์จะเสด็จมาครั้งที่สองเมื่อใด, แต่พระองค์ก็ได้ประทานเครื่องหมายให้เราเฝ้าดูเพื่อจะบอกว่าเวลาใกล้เข้ามาแล้ว (มธ. ๒๔; จส—ม ๑).