สิ่งช่วยศึกษา
สกปรก (ความ)
ก่อนหน้า ถัดไป

สกปรก (ความ)

ความไม่สะอาดทางวิญญาณเนื่องจากการจงใจไม่เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า.