สิ่งช่วยศึกษา
คารวะ (ความ)
ก่อนหน้า ถัดไป

คารวะ (ความ)

ความเคารพอย่างสุดซึ้งต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์; ความพิศวง.