สิ่งช่วยศึกษา
คารวะ (ความ)


คารวะ (ความ)

ความเคารพอย่างสุดซึ้งต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์; ความพิศวง.