สิ่งช่วยศึกษา
ริษยา (ความ), อิจฉา


ริษยา (ความ), อิจฉา

ตามที่ใช้ในพระคัมภีร์, คำว่า ริษยา มีสองความหมาย : (๑) มีความรู้สึกอย่างแรงกล้าและมีความรู้สึกอ่อนไหวและลึกซึ้งเกี่ยวกับใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง, และ (๒) ตามที่มีอยู่ในพระคัมภีร์, ความต้องการบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นของคนอื่นเป็นสิ่งที่ผิด. รู้สึกอิจฉาใครบางคนหรือระแวงว่าคนอื่นจะได้เปรียบ.

มีความรู้สึกอย่างแรงกล้า

รู้สึกอิจฉาหรือหวาดระแวง